• COVID-19
  PCR ve ANTİKOR TESTLERİ
  Kliniğimizde Covid-19 PCR ve antikor testleri güvenle yapılmaktadır.
 • SAĞLIĞINIZ BİZİM
  İÇİN ÖNEMLİ
  2004 yılında Poliklinik olarak kurulmuş olan klinik, 2008
  yılında aynı yerinde Tıp Merkezi olarak çalışmaya başlamıştır.
 •  
  Kendİnİze Değer Verİn!
  Medikal Estetik Birimimizde yaptıracağınız Mezoterapi, PRP, Derma Roller Uygulamaları ile kendinizi daha özel hissedeceksiniz.
 •  
  Sağlıklı bİr yaşam İçİn
  Chek Up
  Unutmayın! Erken Teşhis Hayat Kurtarır!
 •  
  KBB BÖlÜmÜmÜzde;
  İşitme, Allerji, Radyofrekans ile Horlama Tedavileri
  Başarı ile Gerçekleştirilmektedir.
 •  
  Doğal Dİş Köklerİne En İYİ
  Alternatİf : DENTAL IMPLANT !
  Diş İmplantı, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar
  sağlamak amacıyla, çene kemiğine yerleştirilen ve titanyumdan
  yapılan yapay diş köküdür.
 •  
  Kalp ağrılarınızı cİddİye alın!
  Kalp hastalıklarından korunmak için düzenli muayene
  yaptırmayı ihmal etmeyin!

RUMELİ TIP MERKEZİ

2004 yılında Poliklinik olarak kurulmuş olan klinik, 2008 yılında aynı yerinde Tıp Merkezi olarak çalışmaya başlamıştır. Lokasyon olarak bölgenin sağlık ihtiyacını karşılamak konusunda 2008 yılından beri mevkisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Hemen karşısında bulunan Boğaziçi Üniversitesi’ne hem mevki olarak hem de Üniversitenin çalışan ve öğrencileri ile komşu olan Özel Rumeli Tıp Merkezi (aBC’s) , yıllardır tüm bölgeye kesinti-siz hizmet vermektedir.
Klinik kadrosu ve stratejik konumu ile “Butik Klinik” kavramını halkına tanıtmayı başarmış ender merkezlerdendir.

ANLAŞMALI KURUMLAR

 • 7/24 acil tedaviler
 • Travmalar
 • Taş düşürme
 • Akut Batın
 • Kesici/ Delici alet yaralanmaları
 • Kostik madde yaralanmaları
 • Kardiyolojik aciller
 • Nörolojik aciller
 • Ağır enfeksiyonlara ilk müdahaleler

Kalp sağlığını korumak ve kalp hastalıklarını tanı ve tedavi etmek için hizmet vermektedir.

Kardiyolojinin günümüzde çok sık rastlanan romatizmal kalp hastalıkları, damar sertliği, koroner arter hastalıkları sebebiyle önemi çok artmıştır.

Kulak,burun,boğaz ve baş ve boyun ile ilgili hastalıkları tanı ve tedavi etmek için hizmet vermektedir.

KBB hastalıkları haricinde baş ve boyun bölgesinin iyi ve kötü huylu tümörleri, estetik burun ve yüz cerrahisi, işitme ve denge bozuklukları, alerji, sinüs, ses telleri, tükürük bezleri, tiroid (guatr) ve yemek borusu hastalıkları gibi bir çok hastalık ile ilgilenir.

Sinir sistemi ile ilgili hastalıkları tanı ve tedavi etmek için hizmet vermektedir.

Beyin, omurilik ve çevresini inceler. Beyin kanamaları, beyin damar tıkanıklıkları ,hareket bozuklukları ve kas hastalıkları, utku bozuklukları, epilepsi gibi bir çok hastalık ile ilgilenir.

Çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik psikolojik/psikometrik hastalıkları tanı ve tedavi etmek için hizmet vermektedir.

Anksiyete,travmalar, kadın ruh sağlığı, duygudurum bozuklukları, klinik psikoloji, sağlık psikolojisi gibi bir çok hastalık ile ilgilenir.

Çocuk polikliniğinde 0-16 yaş grubundaki hastaların tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca çocukların gelişimini değerlendirme de önemli yeri olan boy-kilo takibi, bebek beslenme eğitimi çalışmaları da sürdürülmektedir.

Toplumum temeli olan çocuklarımızın sağlıklı büyümesi en büyük hedefimizdir.

 • Yenidoğan Tarama testleri
 • Yenidoğan Bakımı, beslenmesi ve emzirme danışmanlığı
 • Çocuklarda diyabet, hormon, bozuklukları, büyüme-gelişme gerilikleri
 • Çocukluk çağı kansızlığı
 • Kanama, pıhtılaşma bozuklukları
 • Çocukluk çağı tümörleri
 • Üst ve alt solunum yolu hastalıkları
 • İdrar kaçırma sorunları
 • Solunum yolu hastalıkları
 • Astım ve allerjik rahatsızlıklar
 • Döküntülü çocukluk hastalıkları
 
 • Kansızlık (Anemi),
 • Vitamin B12 Eksikliği,
 • Lösemi,
 • Lenfoma,
 • Multipl Myeloma,
 • Kanama, pıhtılaşma bozuklukları,
 • Hemofili
 • Diyabet (Şeker Hastalığı),
 • Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon),
 • Troid Hastalıkları (Guatr vb.)
 • Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları,
 • Obezite (Şişmanlık)
 • Osteoporoz (Kemik Erimesi),
 • Kolesterol yüksekliği, trigliserid yüksekliği
 • Reflü Hastalığı,
 • Gastrit,
 • Mide Ülseri,
 • Mide Kanamaları,
 • Kolitler (Ülseratif Kolit, Chran),
 • Karaciğer Hastalıkları (A,B,C Hepatit, Siroz, Karaciğer Yağlanması),
 • Safra Kesesi Taşları,
 • Hazımsızlık,
 • İshaller
 • Böbrek İltihapları (Nefrit, Pyelonefrit gibi),
 • Böbrek Yetmezliği (Akut veya Kronik),
 • İdrar Yolu Enfeksiyonları,
 • Hipertansiyon (Böbrek Kaynaklı)
 • İmplant,
 • Protez, Cerrahi Diş Çekimi,
 • Dolgu ve Kanal Tedavisi,
 • Röntgen,
 • Diş Eti Hastalıkları Tedavisi son teknoloji ile tıp merkezimizde tedavi edilmektedir.

Diş Ünitesi, Pazar hariç 10.00-22.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

 • Hipermetrop,
 • Miyopluk,
 • Astigmatizm,
 • Katarakt,
 • Göz Tansiyonu (Glokom),
 • Gece Körlüğü,
 • Renk Körlüğü,
 • Arpacık,
 • Çift Görme (Diplopi) hastalıkları tedavi edilmektedir.
 
 • Kadın hastalıkları ve doğum muayenesi,
 • RİA (Spiral uygulaması),
 • Kanser taraması (SMEAR),
 • Hormon bozukluklarının takibi,
 • Rahim ağzı yaralarının yakılması,
 • Miyom tetkik ve tedavileri,
 • Yumurtalık kisti tetkik ve tedavileri,
 • Menopoz takibi,
 • Gebelik muayenesi ve takibi,
 • Gebelik öncesi danışmanlık,
 • Gebelikle beraber bulunan hastalıkların teşhis ve takibi,
 • Gebelik diyabeti kontrolü,
 • Doğum takibi,
 • Kısırlık tetkik ve tedavileri yapılmaktadır.
 • Açlık kan şekeri,
 • Tokluk kan şekeri
 • Glukoz tolerans (50 gr)
 • Glukoz tolerans (75 gr)
 • Üre
 • Ürik Asit
 • Kreatinin
 • Total Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • VLDL
 • Trigliserit
 • SGOT (AST)
 • SGOT (ALT)
 • GGT
 • Alkalen Fosfataz
 • LDH
 • Total Bilirubin
 • Direkt Bilirubin
 • CK
 • CK – MB
 • Amilaz
 • Lipaz
 • Total Protein
 • Albumin
 • Globulin
 • Kolinesteraz
 • Kreatinin Klirensi
 • Protein Elektroforezi
 • Demir
 • Demir bağlama kapasitesi
 • Hb A1c
 • Sodyum (Na)
 • Potasyum (K)
 • Klorür (Cl)
 • Fosfor (P)
 • Kalsiyum (Ca)
 • Magnezyum (Mg)
 • Hemogram
 • Hemoglobin (hb)
 • Hematokrit (Htc)
 • Eritsorit sayımı
 • Lökosit sayımı
 • Retikülosit sayımı
 • Trombosit sayısı
 • Sedimantasyon
 • Kanama Zamanı
 • Pıhtılaşma Zamanı
 • Protrombin Zamanı
 • aPTT
 • Fibrinojen
 • Kan grubu
 • Direkt Coombs
 • İndirekt Coombs
 • Formül Lokosit
 • D-Dimer (FDP)
 • Dışkıda parazit
 • Dışkı mikroskobisi
 • Dışkıda gizli kan
 • Dışkıda sindirim
 • Dışkıda redüktan madde
 • Gaita kültürü
 • Tam idrar tahlilleri
 • Gebelik testi (idrarda)
 • 24 saatlik idrarda protein
 • İdrar kültürü
 • VMA
 • Dıgoxin
 • Valproik Asit
 • Carbamazepin
 • Phenytoin
 • Salicylat
 • Fenobarbitol
 • Lityum (Li)
 • ASO (Kantitatif)
 • CRP (Kantitatif)
 • RF (Kantitatif)
 • IgA
 • IgG
 • IgM
 • Varicella Zoster IgG – IgM
 • Kızamık (Measles) IgG – IgM
 • Kabakulak (Mumps) IgG – IgM
 • C3
 • C4
 • VDRL
 • TPHA
 • Wrıght (Brucella)
 • Gruber Wıdal
 • HBsAg
 • Anti HBs
 • Anti HBc IgM
 • Hbe Ag
 • Anti Hbe
 • Anti HAV IgM
 • Anti HAV IgG
 • Anti HCV
 • Anti HIV 1-2
 • Toxoplazma IgM
 • Toxoplazma IgG
 • Rubella IgM
 • Rubella IgG
 • CMV IgM
 • HSV (I) IgM
 • HSV (I) IgG
 • HSV (II) IgM
 • HSV (II) IgG
 • Torch grubu
 • CMV IgG
 • Spermiogram
 • Sperm Kültürü
 • Vaginal akıntı kültürü
 • Üretral akıntı kültürü
 • Mycoplazma – Üreplazma
 • Chlamydia
 • Arb
 • Balgam kültürü
 • Boğaz kültürü
 • Abse kültürü
 • Mantar kültürü
 • Rotaverns – Adonovirüs
 • Üçlü test
 • İkili test
 • CEA
 • AFP
 • PSA. TOTAL
 • PSA. SERBEST
 • CA 125
 • CA 19-9
 • CA 15-3
 • TT3
 • TT4
 • FT3
 • FT4
 • PTH
 • ANTİ – TPO ANTİ
 • TSH
 • B – HCG
 • FSH
 • LH
 • PRL
 • Estradiol (E2)
 • Testesteron Serbest
 • Progesteron
 • DHEA – SO4
 • ACTH
 • Kortizol
 • Aldosteron
 • Plazma renin aktivitesi
 • GHC büyüme hormonu
 • İnsülin
 • C-PEPTİT

DOKTORLARIMIZ

GALERİ

ONLİNE RANDEVU

Sitemiz üzerinden online randevu alarak hizmetlerimizden daha hızlı yararlanabilirsiniz.

image

İLETİŞİM

image
image
© 2015 Rumeli Tıp Merkezi Tüm Hakları Saklıdır. Created By Markis Creative
imageAdres: Nispetiye Caddesi No: 15/2 Rumeli Hisarüstü / SARIYER

Telefon: (0212) 257 75 56 - (0212) 287 18 19

Faks: (0212) 358 59 81

E-posta: rumelitip@gmail.com